Generace Care
Generace - podpora pečujících rodin

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000949

Název projektu: Generace - podpora pečujících rodin

Název příjemce: Generace Care z.ú.

Harmonogram projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Hlavním cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení a přispět k sociálnímu začleňování neformálních pečovatelů z Jihomoravského kraje.

Projekt Generace - podpora pečujících rodin, se věnuje pomoci rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí.

Pomoc je realizována formou přednášek (sociální pracovník/mentor, zdravotní sestra, psycholog, právník), praktických rad a individuálního poradenství.

Veškeré tyto činnosti jsou ZDARMA.

Projekt zajišťuje pečovatelská služba - Generace Care z.ú.


Projekt je realizován za podpory:

Těšíme se na spolupráci