Komu je projekt určen
Cílová skupina

Projekt je určen neformálním pečovatelům ve věku 18 - 64 let, z Jihomoravského kraje, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu osobní péče o tzv. osobu blízkou 

( péče o seniora, tělesně postiženého atd.).  

ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY

Neformální pečovatel je osoba pečující o osobu závislou na fyzické pomoci jiné osoby, tedy o osobu pobírající příspěvek na péči. Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách se může jednat buď o osobu blízkou (rodinný příslušník), nebo o asistenta sociální péče. Tyto osoby se v různém rozsahu a intenzitě podílí na péči o osobu závislou a měly by být uvedeny v "oznámení o poskytovateli pomoci" jako povinné příloze žádosti o příspěvek na péči.

Nejrozsáhlejší výzkum osob blízkých, které pečují o osobu závislou, realizoval v letech 2014/2015 Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu Podpora neformálních pečovatelů. 

Z výsledků tohoto výzkumu vyplývají některé základní charakteristiky cílové skupiny: 


 • 83% neformálních pečovatelů jsou ženy 
 • 17% muži, přičemž muži zpravidla nejsou hlavní pečující osobou. 

 • 24% pečujících se věnuje pouze péči o osobu závislou, 
 • 27% je zaměstnáno na plný úvazek nebo podniká, 
 • 14% pracuje na částečný úvazek, 
 • 5% je nezaměstnaných, 
 • 29% je starobní nebo invalidní důchodce; 
 • až 27% pečovatelů, kteří před zahájením péče pracovali na plný úvazek, z důvodu péče o osobu blízkou zcela opustilo pracovní trh 
 • 8% jich přešlo na zkrácený úvazek

 • neformální pečovatel je nejčastěji rodičem osoby závislé (39%), 
 • dítětem (28%) 
 • manželem nebo partnerem (11%) 
 • nebo vnukem (7%) 

 • více než 60% pečujících o seniory žije s osobou závislou ve společné domácnosti 


Negativní dopady péče na neformálního pečovatele (zdroj: FDV 2015): 


 • ztráta volného času 
 • psychické vyčerpání 
 • omezení společenského života
 • omezení vlastních koníčků 
 • zhoršení finanční situace 
 • omezení kontaktů s přáteli 
 • vlastní zdravotní problémy 
 • sociální izolovanost 
 • snížení profesní kvalifikace
 • zhoršení vztahu s partnerem 
 • snížení sebevědomí
 • zhoršení vztahů s rodinou 
Jako důvod, proč nevyužívají sociální služby, uvádějí neformální pečovatelé nejčastěji vysokou cenu služeb, nedostupnost služeb (místní, kapacitní i časovou), nedostatek informací o službách, neodpovídající nabídku služeb, vlastní nedůvěru ke službám a nespokojenost s kvalitou služeb.

    INTENZITA PÉČE                                                           DÉLKA PÉČE

 - 20-30 hodin týdně  - 31 %                                               - méně než 4 roky - 34 %

 - 31-70 hodin týdně  - 30 %                                               -  4-10 let  - 31 %

 - více než 70 hodin týdně 39 %                                        -  více než 10 let - 35 %


Z výzkumu Fondu dalšího vzdělávání dále vyplývá, že: 

 • 47% pečujících rodin chybí informace o onemocnění osoby závislé a jeho průběhu 
 • 63% rodinných pečujících trpí sociální izolací 
 •  70% rodinných pečujících upravuje program rodiny podle potřeb nemocného 
 • 81% rodinných pečujících zaznamenalo negativní změny v rodině
 • 69% rodinných pečujících nemá žádnou psychohygienu
 • 50% rodinných pečujících tráví čas pouze s nemocným