O projektu
Generace - podpora pečujících rodin - podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů 

                                  Projekt bude probíhat v období od září 2016 do srpna 2019. 

PODROBNÝ POPIS KLÍČOVÝCH AKTIVIT

Klíčové aktivity budou probíhat po celou dobu realizace projektu, každý rok ve 4 obcích Jihomoravského kraje:

Září 2016 - Srpen 2017 realizace v Brně, Ivančicích, Slavkově a Boskovicích

Září 2017 - Srpen 2018 realizace  v Brně, Rosicích, Kuřim a Židlochovice

Září 2018 - Srpen 2019 realizace  v Brně, Pohořelicích, Rousínově a Tišnově

Aktivity:


1. PORADENSTVÍ V OBLASTI PÉČE O OSOBU ZÁVISLOU


 • Poradenství je realizováno sociálním pracovníkem/mentorem v domácnosti závislé osoby, respektive tam, kde neformální pečovatel převážně realizuje péči (na území Jihomoravského kraje).
 • Účastníci projektu si rezervují konkrétní termín.

2. KLUB NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ


 • Pravidelně 1x měsíčně se v každé ze 4 obcí budou scházet neformální pečovatelé přihlášení do projektu, aby pod odborným vedením mentora sdíleli své zkušenosti související s péčí o osobu závislou.
 • Jedná se o typ svépomocné skupiny, která je vhodnou formou pro výměnu informací a příkladů dobré praxe i pro bezpečné sdílení emocionálních prožitků s osobami, které se nacházejí v obdobné situaci.
 • Klub je formou prevence sociálního vyloučení cílové skupiny a současně motivuje a aktivizuje účastníky k tomu, aby věnovali pozornost nejen potřebám osoby závislé, ale také svým.
 • Účastníci projektu si rezervují konkrétní termín. 

3. SEMINÁŘE


 • Máme připraveno 5 seminářů, z nichž každý bude realizován v dané obci v období září - červen 2x. Semináře se budou konat pravidelně 1x měsíčně - vždy na jiné téma.
 •  Termíny seminářů budou zveřejňovány na webových stránkách projektu.
 • Účastníci si rezervují místo.
 • Jedná se o neakreditované odborné semináře zaměřené na oblast péče o dospělou osobu závislou, především v seniorském věku.

Máme připraveno těchto 5 seminářů:

1. Příjem potravy a tekutin

2. Osobní hygiena

3. Základy ošetřovatelství (zdravotní sestra)

4. Manipulace, pohyb, polohování (zdravotní sestra)

5. Stáří a závěr života (psycholog)


4. INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO NEFORMÁLNÍ PEČOVATELE


 • Poradenství je realizováno psychologem, který v konkrétních případech využívá také odborné konzultace s právníkem.
 • Poradenství probíhá osobně, individuální formou.
 • Termíny konzultací budou zveřejňovány na webových stránkách projektu a jednotliví účastníci si rezervují konkrétní termín.