Semináře

Poradenství v oblasti péče

 • Poradenství je realizováno mentorem v domácnosti závislé osoby, respektive tam, kde neformální pečovatel převážně realizuje péči (na území Jihomoravského kraje).
 • Poradenství je zaměřeno na oblast péče o osobu závislou a jeho obsahem je tedy především:
 • - poradenství týkající se organizace péče, sdílení péče a zapojení rodiny a komunity do        péče
 • - nácvik vybraných pečovatelských úkonů
 • - poradenství v oblasti vytváření bezpečného domácího prostředí s ohledem na konkrétní tělesné, mentální, duševní nebo kombinované postižení a aktuální zdravotní stav závislé osoby
 • - poradenství v příspěvku na péči, podání žádosti do domova pro seniory atd.
 • Poradenství probíhá v domácnosti klienta o kterého pečující pečuje
 • Účastníci projektu si rezervují konkrétní termín konzultace e-mailem nebo telefonicky.
 • Předpokládaná délka jedné konzultace je 2-6 hodin, dle potřeb daného účastníka projektu

Semináře

Máme připraveno 5 seminářů:

 • 1. Příjem potravy a tekutin (mentor)
 • 2. Osobní hygiena (mentor)
 • 3. Základy ošetřovatelství (zdravotní sestra)
 • 4. Manipulace, pohyb, polohování (zdravotní sestra)
 • 5. Stáří a závěr života (psycholog)
 • Každý měsíc bude probíhat seminář na jiné téma.
 • Jedná se o neakreditované odborné semináře zaměřené na oblast péče o dospělou osobu závislou, především v seniorském věku.

Klub neformálních pečovatelů

 • Pravidelně 1x měsíčně se v každé ze 4 obcí budou scházet neformální pečovatelé přihlášení do projektu, aby pod odborným vedením mentora sdíleli své zkušenosti související s péčí o osobu závislou.
 • Jedná se o typ svépomocné skupiny, která je vhodnou formou pro výměnu informací a příkladů dobré praxe i pro bezpečné sdílení emocionálních prožitků s osobami, které se nacházejí v obdobné situaci.
 • Klub je formou prevence sociálního vyloučení cílové skupiny a současně motivuje a aktivizuje účastníky k tomu, aby věnovali pozornost nejen potřebám osoby závislé, ale také svým.
 • Každé setkání potrvá 1,5 až 2 hodiny

Individuální poradenství

 • Individuální poradenství zahrnuje:

1. specifické psychologické poradenství pro neformální pečovatele

Konzultace se mohou týkat například potřeby psychicky se vyrovnat s vážnou nemocí blízké osoby, stresem z dlouhodobé nebo intenzivní péče, vyčerpáním nebo syndromem vyhoření, sociální izolací neformálního pečovatele, narušením rodinných vztahů z důvodu náročné péče o osobu závislou, ztrátou zaměstnání z důvodu dlouhodobé nebo intenzivní péče o osobu závislou, potřebou připravit se na období po skončení péče atd.

2. specifické pracovní poradenství pro neformální pečovatele

Konzultace mohou být zaměřeny zejména na orientaci neformálního pečovatele na trhu práce, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje neformálního pečovatele (např. doporučení rekvalifikačních nebo vzdělávacích kurzů zvyšujících možnost uplatnění na trhu práce po ukončení péče), motivaci, aktivizaci a posílení sebevědomí neformálního pečovatele ve vztahu k jeho uplatnění na trhu práce po ukončení péče, sociálně-právní postavení neformálního pečovatele, pracovně-právní vztahy atd.

 • Poradenství je realizováno psychologem, který v konkrétních případech využívá také odborné konzultace s právníkem.
 • Poradenství probíhá osobně, individuální formou.
 • Předpokládaná délka jedné konzultace je 2 až 6 hod.
 • Účastníci projektu si rezervují konkrétní termín konzultace e-mailem nebo telefonicky.